Oferta szkoleń prawnych

SZKOLENIA DEDYKOWANE 3W1

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

NIERUCHOMOŚCI

PRAWO PRACY

LEGAL ENGLISH

PRAWA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

SZKOLENIA DEDYKOWANE 3W1

BRANŻA AUTOMOTIVE | TRZY TEMATY: 1. RĘKOJMIA / GWARANCJA; 2. RODO W MARKETINGU (+AKTUALIZACJA); 3. WERYFIKACJA KLIENTA ZGODNIE Z AML

NOWOŚĆ – Szkolenie dedykowane jest podmiotom działającym w branży automotive. W przystępnej i skondensowanej formie łączy w sobie trzy ważne zagadnienia, z którymi spółki mają nierzadko problemy oraz nie przestrzegają stosownych obowiązków nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa.

Czas trwania: 6 godz.

Cena: 1550 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

;INWESTORZY BUDOWLANI | TRZY TEMATY: 1. KPA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM;
2. AML W BRANŻY NIERUCHOMOŚCIOWEJ
3. UMOWA PRZEDWSTĘPNA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

NOWOŚĆ – Szkolenie prawne opracowane z myślą o branży deweloperskiej oraz inwestorach budowlanych. W przystępnej i skondensowanej formie łączy w sobie trzy ważne zagadnienia, z którymi spółki mają nierzadko problemy oraz nie przestrzegają stosownych obowiązków nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa.

Czas trwania: 6 godz.

Cena: 1550 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

PAKIET DLA ZARZĄDU – KONTROLE PUODO, UOKIK I PIP W PIGUŁCE

Szkolenie dedykowane jest osobom które, chcą zdobyć wiedzę w zakresie zasad i warunków realizacji kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję Pracy oraz dowiedzieć się, jak należy przygotować organizację do kontroli.

Czas trwania: 7 godz.

Cena: 1550 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYTU ZGODNOŚCI POLITYK I DOKUMENTACJI PODMIOTU Z PRZEPISAMI DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – WARSZTATY DWUDNIOWE

NOWOŚĆ – Unikalne szkolenie z zakresu RODO – autorski, praktyczny warsztat oparty na doświadczeniach płynących z licznych wdrożeń przepisów RODO w przedsiębiorstwach. Celem dydaktycznym jest przekazywanie wiedzy na temat dostosowywania spółek do wymogów RODO – nie tylko dla osób z wykształceniem prawniczym. Warsztat opracowany przez zespół radców prawnych na co dzień zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Czas trwania: 16 godz.

Cena: 3550 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

RODO W DZIALE HR – PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR.

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom, w jaki sposób właściwie wdrożyć w spółce RODO w obszarze kadr.

Czas trwania: 7 godz.

Cena: 1500 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

RODO W OŚWIACIE – JAK ZABEZPIECZYĆ DANE OSOBOWE W PLACÓWKACH I INNYCH INSTYTUCJACH EDUKACYJNYCH.

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom działań i procedur zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych

Czas trwania: 8 godz.

Cena: 2500 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

RODO W PRAKTYCE – KOMPILACJA NAJISTOTNIEJSZYCH INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Unikalne szkolenie z zakresu RODO – autorski, praktyczny warsztat oparty na doświadczeniach płynących z licznych wdrożeń przepisów RODO w przedsiębiorstwach.

Czas trwania: 8 godz.

Cena: 1500 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

RODO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH.

“Praktyczne warsztaty RODO” to nasza nowa usługa, która powstała jako odpowiedź na stosunkowo często pojawiające się problemy związane z ochroną danych osobowych z jakimi stykają się podmioty wdrażające RODO.

Czas trwania: 8 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

PRACTICAL WORKSHOPS ON PERSONAL DATA PROTECTION. INTRODUCTION TO GDPR.

Warsztaty przygotowane zostały przez radców prawnych specjalizujących się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych. Zakładają one aktywny kontakt z uczestnikami poprzez m.in. omówienie zmian w przepisach na podstawie case studies.

Czas trwania: 8 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

RODO – SZKOLENIE POWDROŻENIOWE. SZKOLENIE DEDYKOWANE PRACOWNIKOM I/LUB KADRZE MENEDŻERSKIEJ PO PRZEPROWADZONYM AUDYCIE ZGODNOŚCI Z RODO.

Szkolenie dedykowane pracownikom i/lub kadrze menedżerskiej po przeprowadzonym audycie zgodności z RODO.

Czas trwania: 16 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

NIERUCHOMOŚCI

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM – PRAKTYCZNE ASPEKTY Z PUNKTU WIDZENIA STRON POSTĘPOWANIA

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów stosowania przez organy administracji publicznej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowań związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjno – budowlanym, w szczególności, w kontekście zasad KPA oraz Konstytucji RP, najnowszych zmian prawnych oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Czas trwania: 5 godz.

Cena: 1500 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Z PUNKTU WIDZENIA INWESTORÓW

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów planowania i zagospodarowania przestrzennego (zarówno materialno-prawnych, jak i proceduralnych), w kontekście ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czas trwania: 5 godz.

Cena: 1500 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

WYBRANE PRAKTYCZNE PROBLEMY W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM NA GRUNCIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów prawa budowlanego (zarówno w kontekście uwarunkowań materialno-prawnych, jak i proceduralnych) oraz wzajemnego wpływu uwarunkowań wynikających z regulacji administracyjnoprawnych oraz cywilnoprawnych.

Czas trwania: 5 godz.

Cena: 1500 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

PRAWO PRACY

MOBBING W PRACY – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE.

Jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji. Mobbing a podobne zjawiska patologiczne i zjawiska prawidłowe, z którymi bywa mylony. Jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją oraz przed fałszywymi oskarżeniami.

Czas trwania: 16 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

RODO W PRAKTYCE, CZYLI OBOWIĄZKI I PROCEDURY ZWIĄZANE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

“Praktyczne warsztaty RODO” to nasza nowa usługa, która powstała jako odpowiedź na stosunkowo często pojawiające się problemy związane z ochroną danych osobowych z jakimi stykają się podmioty wdrażające RODO.

Czas trwania: 8 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

NAJNOWSZE ZMIANY W KODEKSIE PRACY ORAZ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE RODO W SPRAWACH PRACOWNICZYCH – WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR.

Warsztaty przygotowane zostały przez radców prawnych specjalizujących się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych. Zakładają one aktywny kontakt z uczestnikami poprzez m.in. omówienie zmian w przepisach na podstawie case studies.

Czas trwania: 8 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

BIZNESOWY I PRAWNICZY JĘZYK ANGIELSKI

LEGAL ENGLISH W PRAKTYCE.

Jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji. Mobbing a podobne zjawiska patologiczne i zjawiska prawidłowe, z którymi bywa mylony. Jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją oraz przed fałszywymi oskarżeniami.

Czas trwania: 16 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

LEGAL ENGLISH – 1. – UMOWY HANDLOWE W OBROCIE GOSPODARCZYM – JAK WŁAŚCIWIE ROZUMIEĆ I PRZYGOTOWYWAĆ UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM?

Szkolenie “Legal English – 1” zostało stworzone z myślą o wszystkich tych, którzy na co dzień stykają się lub sporządzają umowy handlowe w języku angielskim. Jego celem jest zapoznanie się z podstawową terminologią prawniczą Legal English oraz sposobami konstruowania podstawowych rodzajów kontraktów.

Czas trwania: 8 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

LEGAL ENGLISH – 2. – KOMUNIKACJA BIZNESOWA – ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ?

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym prowadzą korespondencję biznesową z zagranicznymi kontrahentami. Warsztatowa forma szkolenia umożliwia komfortowy i skuteczny sposób przekazywania wiedzy oraz możliwość konfrontacji wszelkich wątpliwości.

Czas trwania: 8 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

HANDEL ZAGRANICZNY

DOSTAWY MIĘDZYNARODOWE – JAK WŁAŚCIWIE PRZEPROWADZAĆ POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE WAD DOSTARCZONEGO TOWARU?

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

Czas trwania: 8 godz.

Cena: od 350 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

PRAWA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

RĘKOJMIA I GWARANCJA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU WAD RZECZY SPRZEDANEJ W RAMACH TZW. SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ I PROFESJONALNEJ.

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z regulacją prawną rękojmi i gwarancji w szczególności w ujęciu profesjonalnym na gruncie kodeksu cywilnego i ustaw konsumenckich.

Czas trwania: 8 godz.

Cena: 2000 zł netto/os.

Dofinansowanie: tak, możliwe

Szkolenia również przez Internet – WEBINARY

Oferujemy możliwość przeprowadzenia każdego szkolenia z naszej oferty w formie interaktywnego webinarium. Uczestnicy szkolenia widzą na swoich monitorach jego przebieg, mają możliwość zadawania pytań w trakcie trwania. 

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.