SPECJALIZACJA

KONTRAKTY HANDLOWE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE | PRAWO OCHRONY KONSUMENTA | ODSZKODOWANIA

BIOGRAFIA

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk. W toku swojej praktyki zawodowej brała udział w wielu złożonych projektach mających za przedmiot opracowanie strategii prawno – biznesowej sprzedaży różnych produktów dla klientów profesjonalnych, w tym e – commerce. Tworzyła złożoną dokumentację handlową, ukierunkowaną na ochronę praw przedsiębiorców tak polskich jak i zagranicznych, odpowiadającą przy tym standardom konsumenckim.

Poza doświadczeniem w projektowaniu, badaniu (Due diligence) oraz opiniowaniu kontraktów handlowych, w tym między innymi w branży motoryzacyjnej, spożywczej oraz HORECA, posiada praktykę w zaawansowanych sposobach dochodzenia należności, w tym obejmujących wielopoziomowe Actio Pauliana, na wszystkich etapach procesu cywilnego.

Studiowała na kierunku prawo francuskie i europejskie w ramach programu realizowanego przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Tours, uzyskując dyplom magistra prawa europejskiego (juriste europeen) na poziomie Master 2. Biegle posługuje się językiem francuskim (certyfikat DALF i C1) oraz angielskim.

Mec. Turcza jako syndyk i praktyk prawa cywilnego aktywnie udziela się na ogólnopolskich konferencjach naukowych, publikuje oraz prowadzi warsztaty dla studentów.

Jej główne zainteresowania to teatr, zdrowie i literatura.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Opracowanie strategii prawno – biznesowej dla partnerskiego e-commerce w branży HORECA.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie dokumentacji handlowej w spółce akcyjnej działającej w branży motoryzacyjnej, z uwzględnieniem szczególnej ochrony praw konsumenta.
 • Badanie i opiniowanie kontraktów handlowych w toku złożonego due diligence, w procesie przedtransakcyjnym spółek akcyjnych.
 • Przedprocesowe postępowanie przed organami UOKIK oraz KNF.
 • Pozytywny wynik postępowania cywilnego, zakończonego w II instancji, w ramach złożonej, wielopoziomowej Actio Pauliana
 • Przeprowadzanie postępowań upadłościowych konsumentów jako wyznaczony syndyk.
 • Obsługa przedsiębiorców zagranicznych (j. francuski).
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Prawo
 • ♣ Absolwentka studiów podyplomowych z prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • ♣ Absolwentka studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • ♣ Absolwentka podyplomowego magisterium prawa europejskiego – Master 2 (tytuł: Juriste européen) w współpracy z Université de Tours
 • ♣ Absolwentka Diplome Universitaire (DU) z prawa francuskiego w ramach programu SPF we współpracy z Université de Tours
 • ♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001
 • ♣ Licencjonowany Syndyk
 • ♣ Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski; Język francuski (certyfikat DALF i C1)

PUBLIKACJE