SPECJALIZACJA

UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWEBIOGRAFIA


Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.

Czas wolny poświęca na czytanie książek, praktykowanie jogi i rozwijanie umiejętności kulinarnych.WYBRANE DOŚWIADCZENIE

 • Prowadzenie warsztatów dot. zasad wdrażania oraz audytowania podmiotów pod kątem zgodności ich działań i praktyk z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz dużych podmiotów gospodarczych w tym Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 • Przeprowadzenie licznych audytów poprawności działań przedsiębiorstw odnośnie do wymogów RODO.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w spółkach.
 • Przeprowadzanie badań due diligence na potrzeby obrotu wierzytelnościami spółek kapitałowych.
 • Obsługa grup kapitałowych w szczególności pod kątem prawidłowości przepływu usług wzajemnych świadczonych między spółkami.
 • Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).
 • Aktywna obsługa klientów zagranicznych w j. angielskim.
 • Prowadzenie autorskich kursów z obszaru Legal English dla sędziów i prokuratorów.WYKSZTAŁCENIE

 • ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek prawo
 • ♣ Absolwentka Katedry Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek anglistyka
 • ♣ Ukończony kurs: „Praktyczne aspekty RODO: tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO”
 • ♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001
 • ♣ Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów – 2-dniowe warsztaty praktyczneZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH


Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)PUBLIKACJE