O Kancelarii

Oferta szkoleń prawnych

Wiedza z pewnego źródła

znajomość prawa to cenna przewaga

Warsztaty i szkolenia prawne prowadzone są przez praktyków, czyli radców prawnych na co dzień doradzających, opiniujących, biorących udział w procesach sądowych czy negocjacjach biznesowych.

Słowem wstępu

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych świadczy na rzecz przedsiębiorców kompleksową, stałą i profesjonalną obsługę prawną we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wieloletnie doświadczenie naszego Zespołu Kancelarii, które związane jest z obsługą wymagających klientów biznesowych, daje gwarancję wyboru najlepszych rozwiązań i rzetelnej pomocy prawnej.

Kancelaria prowadzi szkolenia, seminaria i warsztaty dla właścicieli firm, kadry kierowniczej oraz innych pracowników i ekspertów. Pozwalają one na poszerzenie wiedzy z zakresu regulacji prawnych, a tym samym ograniczenie powstawania w obrębie działalności biznesowej sytuacji niejasnych i konfliktowych.

Organizowane są ponadto szkolenia z zakresu biznesowego i prawniczego języka angielskiego (Legal English), które adresowane są nie tylko do przedsiębiorców, ale również do prawników pracujących na co dzień w innych kancelariach oraz działach prawnych (w charakterze prawników in house). Szkolenia te cieszą się niezmiennie rosnącą popularnością.

W sprawach prawnych naszych Klientów jesteśmy ich prawNą ręką w biznesie – non-stop dostępną (od ręki), wspierającą, trwale związaną z organizacją Klienta i przede wszystkim pewną i godną zaufania.

międzynarodowe stowarzyszenie międzynarodowe stowarzyszenie prawnicze
The Law Firm Network

612 mln zł

wartość
przeprowadzonych transakcji

1662

postępowań sądowych
i sądowo-administracyjnych w toku

343

transakcji zrealizowanych
na nieruchomościach

>310

ilość założonych,
w tym obsługiwanych spółek

Działalność szkoleniowa

PRAKTYCZNA I AKTUALNA WIEDZA PRAWNA

Nasi trenerzy pracują na co dzień w zawodach adwokatów i radców prawnych. Świadczą stałą obsługę prawną na rzecz podmiotów działających w wielu obszarach gospodarki oraz o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym. Dzięki takiemu doświadczeniu przekazują wiedzę aktualną i praktyczną, która znajduje realne zastosowanie w toku prowadzonych działalności.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (PARP)

Kancelaria posiada uprawnienia pozwalające dofinansowywać prowadzone szkolenia z funduszy unijnych z programu BUR Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zapewniamy dostęp do materiałów poszkoleniowych, książek i innych przydatnych publikacji.Wskazujemy również, gdzie szukać wiedzy w przyszłości i jak zweryfikować aktualny stan prawny.

NASTAWIENIE NA JAKOŚĆ

Podstawą naszego działania jest merytoryczna i wysoka jakość szkoleń.

Doradzamy klientom biznesowym niezależnie od skali przedsięwzięcia obsługując zarówno spółki giełdowe, jak i firmy z sektora MŚP.

Certyfikat potwierdzający jakość szkoleń – Standard Usług Szkoleniowych SUS 2.0 (DEKRA)

Kancelaria posiada certyfikat SUS 2.0, który potwierdza zachowanie najwyższych standardów zarządzania i świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych.

Standard został wypracowany przez branżowych ekspertów z Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification Sp. z o.o.

Zespół

Marek Turcza

Marek Turcza

CEO, Radca prawny, Syndyk
Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca prawny, Syndyk
Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny
Damian Nowicki

Damian Nowicki

Adwokat

Marek Turcza

CEO, Radca prawny, Syndyk

SPECJALIZACJAPRAWO GOSPODARCZE | KONTRAKTY HANDLOWE | TRANSAKCJE | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | SPORY CYWILNE | PRAWO ROLNE | PRAWO UPADŁOŚCIOWEBIOGRAFIADoświadczenia zawodowe nabywał pracując w kancelariach radcowskich oraz w dziale prawnym spółki notowanej na warszawskiej GPW. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa również aktywnie jako przedsiębiorca pełniąc funkcję m.in. prezesa zarządu spółki inwestycyjnej.W toku swojej pracy zawodowej świadczył obsługę prawną przy realizacji międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Prowadzi obsługę spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami. Uczestniczył w licznych kursach językowych oraz szkoleniach z zakresu Legal English. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Amerykańskiego (The Catholic University of America Columbus School of Law), Kurs Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych – sekcja języka angielskiego oraz zdobył certyfikaty: FCE, CAE. Ponadto stale doskonali swoje umiejętności językowe.

Ukończył studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe dla Ekspertów i Doradców Podatkowych prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa upadłościowego, aby następnie uzyskać licencję syndyka.Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jest miłośnikiem literatury i kina, w szczególności w ich oryginalnych, anglojęzycznych wersjach.Wolny czas poświęca ponadto podróżom i turystyce motocyklowej.WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Transakcja zakupu sieci stacji paliw.
 • Transakcja zakupu dwóch salonów samochodowych dealera Mercedes-Benz.
 • Transakcja zbycia obiektu biurowego o powierzchni ponad 4.500 m2 PUU.
 • Transakcja zakupu fermy trzody chlewnej wraz z biogazownią.
 • Uczestnictwo w przeprowadzeniu postępowania naprawczego spółki notowanej na GPW.
 • Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).
 • Projekt inwestycyjny parku handlowego o powierzchni ponad 3.000 m2 wraz z komercjalizacją i sprzedażą.
 • Projekt inwestycyjny budowy salonu samochodowego (nabycie gruntu/obsługa prawna całej inwestycji).
 • Transgraniczne nabycie spółki z o.o. o wartości kilkunastu milionów złotych.
 • Proces inwestycji typu private equity w grupę spółek branży technologicznej.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie-Wydział Prawa i Administracji – absolwent kierunku Prawo
 • ♣ The Catholic University of America Columbus School of Law/Uniwersytet Jagielloński – absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego
 • ♣ Nottingham Trent University/Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Executive Master of Business Administration (MBA)
 • ♣ Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – absolwent Studium Podyplomowego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
 • ♣ Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu-Wydział Prawa i Administracji – absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa upadłościowego
 • ♣ Uniwersytet Jagielloński-Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową – absolwent Kursu Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych (sekcja języka angielskiego)
 • ♣ Licencjonowany Syndyk
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski (FCE, CAE)
PUBLIKACJE

Katarzyna Turcza

Radca prawny, Syndyk

SPECJALIZACJA
KONTRAKTY HANDLOWE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE | PRAWO OCHRONY KONSUMENTA | ODSZKODOWANIA
BIOGRAFIA
Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk. W toku swojej praktyki zawodowej brała udział w wielu złożonych projektach mających za przedmiot opracowanie strategii prawno – biznesowej sprzedaży różnych produktów dla klientów profesjonalnych, w tym e – commerce. Tworzyła złożoną dokumentację handlową, ukierunkowaną na ochronę praw przedsiębiorców tak polskich jak i zagranicznych, odpowiadającą przy tym standardom konsumenckim.Poza doświadczeniem w projektowaniu, badaniu (Due diligence) oraz opiniowaniu kontraktów handlowych, w tym między innymi w branży motoryzacyjnej, spożywczej oraz HORECA, posiada praktykę w zaawansowanych sposobach dochodzenia należności, w tym obejmujących wielopoziomowe Actio Pauliana, na wszystkich etapach procesu cywilnego.Studiowała na kierunku prawo francuskie i europejskie w ramach programu realizowanego przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Tours, uzyskując dyplom magistra prawa europejskiego (juriste europeen) na poziomie Master 2. Biegle posługuje się językiem francuskim (certyfikat DALF i C1) oraz angielskim.Mec. Turcza jako syndyk i praktyk prawa cywilnego aktywnie udziela się na ogólnopolskich konferencjach naukowych, publikuje oraz prowadzi warsztaty dla studentów.Jej główne zainteresowania to teatr, zdrowie i literatura.
WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Opracowanie strategii prawno – biznesowej dla partnerskiego e-commerce w branży HORECA.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie dokumentacji handlowej w spółce akcyjnej działającej w branży motoryzacyjnej, z uwzględnieniem szczególnej ochrony praw konsumenta.
 • Badanie i opiniowanie kontraktów handlowych w toku złożonego due diligence, w procesie przedtransakcyjnym spółek akcyjnych.
 • Przedprocesowe postępowanie przed organami UOKIK oraz KNF.
 • Pozytywny wynik postępowania cywilnego, zakończonego w II instancji, w ramach złożonej, wielopoziomowej Actio Pauliana
 • Przeprowadzanie postępowań upadłościowych konsumentów jako wyznaczony syndyk.
 • Obsługa przedsiębiorców zagranicznych (j. francuski).
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Prawo
 • ♣ Absolwentka studiów podyplomowych z prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • ♣ Absolwentka studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • ♣ Absolwentka podyplomowego magisterium prawa europejskiego – Master 2 (tytuł: Juriste européen) w współpracy z Université de Tours
 • ♣ Absolwentka Diplome Universitaire (DU) z prawa francuskiego w ramach programu SPF we współpracy z Université de Tours
 • ♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001
 • ♣ Licencjonowany Syndyk
 • ♣ Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski; Język francuski (certyfikat DALF i C1)
PUBLIKACJE

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

SPECJALIZACJA
UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWE

BIOGRAFIA
Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.Czas wolny poświęca na czytanie książek, praktykowanie jogi i rozwijanie umiejętności kulinarnych.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Prowadzenie warsztatów dot. zasad wdrażania oraz audytowania podmiotów pod kątem zgodności ich działań i praktyk z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz dużych podmiotów gospodarczych w tym Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 • Przeprowadzenie licznych audytów poprawności działań przedsiębiorstw odnośnie do wymogów RODO.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w spółkach.
 • Przeprowadzanie badań due diligence na potrzeby obrotu wierzytelnościami spółek kapitałowych.
 • Obsługa grup kapitałowych w szczególności pod kątem prawidłowości przepływu usług wzajemnych świadczonych między spółkami.
 • Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).
 • Aktywna obsługa klientów zagranicznych w j. angielskim.
 • Prowadzenie autorskich kursów z obszaru Legal English dla sędziów i prokuratorów.

WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek prawo
 • ♣ Absolwentka Katedry Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek anglistyka
 • ♣ Ukończony kurs: „Praktyczne aspekty RODO: tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO”
 • ♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001
 • ♣ Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów – 2-dniowe warsztaty praktyczne

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)

PUBLIKACJE

Damian Nowicki

Adwokat

SPECJALIZACJAPRAWO KARNE| PRAWO CYWILNE | PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO BANKOWE | MIĘDZYNARODOWE PRAWO RODZINNE | PRAWO PROCESOWEBIOGRAFIAAdwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Od kilku pomaga kredytobiorcom w sporach z bankami dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Mecenas Damian Nowicki, poza działaniami w szeroko pojętym prawie cywilnym, prowadzi również sprawy karne – pomaga pokrzywdzonym spółkom i klientom indywidualnym oraz podejmuje się obrony w zakresie przestępstw gospodarczych, powszechnych, a także przestępstw i wykroczeń drogowych. W zakresie tematyki prawa drogowego, prowadzi popularny blog oraz grupy dyskusyjne na Facebooku. W praktyce adwokata, znajdują się także sprawy rodzinne, w tym o charakterze międzynarodowym, takim jak uprowadzenia dzieci, czy sprawy między małżonkami pochodzących z różnych krajów.WYKSZTAŁCENIE♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek PrawoZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCHJęzyk angielskiPUBLIKACJE♦ Miejsce orzeczeń interpretacyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Rozwiń swoje umiejętności pod okiem najlepszych ekspertów!

ZAUFALI NAM

"(…) jesteśmy usatysfakcjonowani wyborem Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako podmiotu zapewniającego obsługę prawną oraz udzielamy naszej rekomendacji. "

Dariusz Formela, Prezes Zarządu, Gobarto S.A.

„Hendi Polska Sp. z o.o. niniejszym pragnie zarekomendować Kancelarię Radców Prawnych TURCZA, jako Kancelarię, z którą współpracuje od 2014 r.”

Jolanta Kultys, HENDI Polska Sp. z o.o.

„Dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z Kancelarią (od 2011 r.) upoważnia nas do rekomendowania Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako solidnego partnera świadczącego usługi prawne, w tym w branży IT.”

Michał Florczyk, Tomasz Stefaniak, 7Technology Sp. z o.o.

„Na podstawie dotychczasowego doświadczenia wysoko oceniamy usługi świadczone przez Kancelarię, które cechują się indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Współpraca od początku przebiegała i nadal przebiega bez zastrzeżeń.”

Marcin Duda, Prezes Zarządu, Duda Cars S.A.

„Kancelaria TURCZA to solidność, terminowość i skuteczność w działaniu. Prawnicy Kancelarii wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem, rzetelnością i terminowością w świadczeniu usług prawnych.”

Feliks Tyrakowski, Juliusz Jachnik, Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

„Usługi Zespołu Kancelarii polecam szczególnie przedsiębiorcom, chcącym kompleksowo zabezpieczyć interesy swojej firmy.”

Maciej Duda, Prezes Zarządu, Duda Holding S.A.

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebiowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Pomożemy wybrać odpowiednie szkolenie i uzyskać dotację.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.


  [recaptcha]

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  Palacza Office Center
  ul. Palacza 144, Poznań

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.