Projekt 2

Regulaminy usług Q&A Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie? Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł).  Ile...

Projekt 1

Regulaminy usług POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem szkoleń jest TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 144, 60-278 Poznań [dalej jako „Organizator”]. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Uczestniku, rozumie się przez to...