Oferta szkoleń prawnych

Szkolenie dla branży Automotive

1. RĘKOJMIA / GWARANCJA
2. RODO W MARKETINGU (+AKTUALIZACJA)
3. WERYFIKACJA KLIENTA ZGODNIE Z AML

Szkolenie dedykowane jest podmiotom działającym w branży automotive. W przystępnej i skondensowanej formie łączy w sobie trzy ważne zagadnienia, z którymi spółki mają nierzadko problemy oraz nie przestrzegają stosownych obowiązków nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa.

Informacje o szkoleniu

Szczegóły

Ilość godzin: 6

Liczba uczestników: 5-8

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 144

Cena: 1500 zł netto

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Szkolenie przydatne dla działów obsługi klienta oraz reklamacji.

Zakres tematyczny szkolenia

CZĘŚĆ I. SZKOLENIE GWARANCJA/RĘKOJMIA – „ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ”

 • Reżimy odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej.
 • Zakres uprawnień klienta składającego reklamację, z rozróżnieniem na konsumenta oraz przedsiębiorcę.
 • Zakres uprawnień sprzedawcy w toku postępowania reklamacyjnego.

CZĘŚĆ II. RODO W MARKETINGU

 • Analiza prawidłowej treści oświadczeń zgody na przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnieniem kanałów dystrybucji materiałów promocyjnych.
 • Działalność na portalach społecznościowych – aktualne wymogi prawne oraz zasady prawidłowego działania.
 • Dozwolone działania administratora danych w ramach marketingu bezpośredniego.
 • Obowiązki informacyjne na stronach WWW przedsiębiorców.

CZĘŚĆ III. WERYFIKACJA KLIENTA ZGODNIE Z AML

 • Analiza katalogu instytucji obowiązanych pod kątem branży automotive.
 • Przedstawienie ramowych obowiązków instytucji obowiązanych w zakresie procedowania transakcji.
 • Omówienie zasad weryfikacji klientów oraz istoty analizy ryzyka w organizacji.

Ramowy program szkolenia

 
LP Przedmiot / Temat zajęć

Data

realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin
1

·         Reżimy odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza).

·         Odpowiedzialność wobec konsumenta i wobec przedsiębiorcy.

·         Odpowiedzialność na podstawie rękojmi (pojęcie wady fizycznej oraz wady prawnej rzeczy, terminy odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, przypadki, gdy sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy, żądania, które przysługują konsumentowi z tytułu rękojmi).

·         Odpowiedzialność na podstawie gwarancji (pojęcie gwaranta, okres ochrony gwarancyjnej, przedłużenie terminu, obowiązki gwaranta, dokument gwarancyjny, termin wykonania obowiązków gwarancyjnych).

·         Gwarancja a rękojmia.

·         Odpowiedzialność odszkodowawcza (odpowiedzialność deliktowa oraz kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, definicja szkody, sposób naprawienia szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody).

09:00 11:00 2:00
2 Przerwa kawowa 11:00 11:15 0:15
3

·         Ogólne pojęcie danych osobowych. Omówienie przypadków, gdy konieczne jest uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·         Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – omówienie formy oraz minimalnej treści oświadczenia, z uwzględnieniem różnych kanałów dystrybucji materiałów promocyjnych.

·         Obowiązek informacyjny – kiedy należy go spełnić i w jakiej formie.

·         Facebook jako narzędzie marketingowe. Omówienie obowiązków administratora strony w kontekście ochrony danych osobowych.

·         Strona WWW przedsiębiorcy – jakie treści i dokumenty należy na niej umieścić.

 

11:15 13:15 2:00
4

Przerwa kawowa

 
5

 ·         Ogólne pojęcie instytucji obowiązanej w ujęciu branży automotive.
·         Przedstawienie ramowych obowiązków w zakresie weryfikacji klienta przed przystąpieniem do procedowania transakcji – instrukcja weryfikacji oraz zasady kategoryzacji transakcji.
·         Ocena ryzyka – omówienie ramowych aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu dokumentu.
·         Osoby odpowiedzialne za AML w organizacji – obowiązki oraz zakres odpowiedzialności.
·         Zasady zgłaszania naruszeń do GIF. Katalog kar przewidzianych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

13:15 15:15

2:00

 

 

Dofinansowanie szkoleń - do 80%

Nasze szkolenia prawne mogą być finansowane z dotacji unijnych, mamy odpowiednie uprawnienia i niezbędny certyfikat. Pomagamy szybko i sprawnie załatwić niezbędne formalności. 

Prowadzący szkolenie

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

 

SPECJALIZACJA

UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWE

BIOGRAFIA

Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Prowadzenie warsztatów dot. zasad wdrażania oraz audytowania podmiotów pod kątem zgodności ich działań i praktyk z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz dużych podmiotów gospodarczych w tym Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Przeprowadzenie licznych audytów poprawności działań przedsiębiorstw odnośnie do wymogów RODO.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w spółkach.

Przeprowadzanie badań due diligence na potrzeby obrotu wierzytelnościami spółek kapitałowych.

Obsługa grup kapitałowych w szczególności pod kątem prawidłowości przepływu usług wzajemnych świadczonych między spółkami.

Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).

Aktywna obsługa klientów zagranicznych w j. angielskim.

Prowadzenie autorskich kursów z obszaru Legal English dla sędziów i prokuratorów.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek prawo

♣ Absolwentka Katedry Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek anglistyka

♣ Ukończony kurs: „Praktyczne aspekty RODO: tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO”

♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001

♣ Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów – 2-dniowe warsztaty praktyczne

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)

Materiały dydaktyczne

 • Autorskie materiały szkoleniowe.
 • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis).
 • Książka.
 • Każdy z uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową -10% zniżki na kolejne szkolenie otwarte organizowane przez Kancelarię.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający jego ukończenie.

W ramach szkolenia każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty.

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.