Oferta szkoleń prawnych

Prawo pracy

BEZPIECZEŃSTWO PRACODAWCY – NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY NAWIĄZYWANIU I ROZWIĄZYWANIU STOSUNKU PRACY

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowego przebiegu procesu zatrudnienia nowego pracownika oraz zakończenia stosunku pracy. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze błędy jakie popełniają pracodawcy podczas zatrudniania i zwalniania pracowników. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz warunki i przesłanki zakończenia stosunku pracy. Celem szkolenia jest ponadto edukacja uczestników w zakresie prawidłowego przeprowadzania opisanych procesów tak, aby odpowiadały zasadom ustanowionym w Kodeksie pracy.

Informacje o szkoleniu

Szczegóły

Ilość godzin: 6

Liczba uczestników: 5-8

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 144

Cena:

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do pracodawców i pracowników odpowiedzialnych za rekrutowanie, zatrudnianie i zwalnianie lub rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami.

Zakres tematyczny szkolenia

Nasz zespół złożony z profesjonalnych prawników, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w tematyce prawa pracy przedstawi Państwu najważniejsze aspekty związane zatrudnianiem pracowników tj. zarówno z procesem dotyczącym nawiązania jak i zakończenia stosunku pracy. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak bezpiecznie przeprowadzić przedmiotowe procesy w taki sposób aby nie naruszyć obowiązujących przepisów prawa oraz swojej pozycji na rynku.

 

Nawiązanie stosunku pracy:

 • List intencyjny a umowa przedwstępna.
 • Rodzaje umów o pracę.
 • Odpowiednie skonstruowanie umowy o pracę. Elementy obligatoryjne i fakultatywne w umowach o pracę.
 • Czy warto konstruować własny wzorzec umowy o pracę czy też korzystać z gotowych dostępnych np. w Internecie wzorów lub powielać wzory wykorzystywane w zagranicznych oddziałach sieci pracodawcy?
 • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem (np. skierowanie na badania).

Zakończenie stosunku pracy:

 • Zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika – tzw. “dyscyplinarka”.
 • Zwolnienie bez wypowiedzenia z przyczyn niezależnych od pracownika np. długotrwała choroba lub nieobecność.
 • Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika.
 • Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 • Kiedy i w jaki sposób Pracodawca powinien podjąć konkretne czynności związane z zakończeniem współpracy.

Ramowy program szkolenia

LP Przedmiot / Temat zajęć

 

 

Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin
1.

Nawiązanie stosunku pracy

1.     Sposoby nawiązywania stosunku pracy.

2.     List intencyjny a umowa przedwstępna.

3.     Strony stosunku pracy – pracodawca i pracownik.

4.     Rodzaje umów o pracę:

·         umowa na okres próbny,

·         umowa o pracę na czas nieokreślony,

·         umowa o pracę na czas określony.

09:00 10:30 1:30
2.

Umowa o pracę

1.     Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników.

2.     Konstrukcja umowy o pracę.

3.     Elementy obligatoryjne w umowach o pracę.

4.     Elementy fakultatywne w umowach o pracę.

5.       Własne wzorce umów o pracę a wzory pozyskiwane z Internetu.

10:30 11:30 1:00

 

3.

Przerwa kawowa 11:30 11:45 0:15
4.

Zakończenie stosunku pracy

1.     Zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika – tzw. dyscyplinarka.

2.     Zwolnienie bez wypowiedzenia z przyczyn niezależnych od pracownika np. długotrwała choroba lub nieobecność.

3.     Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika.

4.     Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

5.     Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

 

11:45 13:45 2:00
5. Przerwa obiadowa 13:45 14:15 0:30
6.

Obowiązki i ryzyka pracodawcy dotyczące zakończenia stosunku pracy

1.     Kiedy i w jaki sposób Pracodawca powinien podjąć konkretne czynności związane z zakończeniem współpracy.

2.     Elementy konieczne w dokumencie wypowiedzenia:

·         przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

·         okres wypowiedzenia – w jaki sposób wyliczyć jego zakończenie?

·         sposób doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę

3.     Pracownicy szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem:

·         wiek przedemerytalny,

·         ciąża,

·         urlop lub zwolnienie lekarskie.

4.       Konsekwencje nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

14:15 15:45 1:30

 

Dofinansowanie szkoleń - do 80%

Nasze szkolenia prawne mogą być finansowane z dotacji unijnych, mamy odpowiednie uprawnienia i niezbędny certyfikat. Pomagamy szybko i sprawnie załatwić niezbędne formalności. 

Prowadząca szkolenie

Barbara Klimczyk

Barbara Klimczyk

Adwokat

SPECJALIZACJA

PRAWO PRACY | PRAWO GOSPODARCZE

BIOGRAFIA

Ukończyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w jednej z renomowanych poznańskich kancelarii jednocześnie współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego oraz międzynarodowej korporacji w Warszawie. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu czasu pracy kierowców. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w prowadzeniu sporów sądowych.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Jest prelegentem na licznych warsztatach i seminariach poświęconych prawu pracy oraz branży TLS.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo.
♣ Uczestniczka programu Erasmus oraz Master 2 specjalizacja „Juriste en droit de l’Union Europeenne” na Uniwersytecie Rennes 1 we Francji.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język francuski

Materiały dydaktyczne

 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis)
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Każdy z uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową -10% zniżki na kolejne szkolenie otwarte organizowane przez Kancelarię
 • Każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty, stolika kawowego z poczęstunkiem oraz ciepły posiłek podczas przerwy obiadowej.

Efekty kształcenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę przepisach związanych z nawiązywaniem oraz zakończeniem stosunku pracy wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05).
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat rodzajów umów.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat sposobów zawierania umów z pracownikami.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat sporządzania umowy o pracę.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat swoich obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat sposobów i rodzajów zakończenia współpracy z pracownikami.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat rozwiązania stosunku pracy z pracownikami.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat szczególnych czynności związanych z zatrudnieniem pracowników.

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi zdobytą wiedze zastosować w praktycznym ujęciu.
 • Uczestnik potrafi właściwie wprowadzić procedury zatrudnienia i zakończenia współpracy.

Kompetencje

 • Uczestnik ma świadomość tego, że ciągle powinien się doszkalać – podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Uczestnik jest świadomy tego, że prawo zmienia się bardzo szybko i aby pozostać na bieżąco, powinien interesować się tym co, robi – czytać blogi branżowe, śledzić zmiany, jakie zachodzą prawie krajowym i europejskim.

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebiowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.