Oferta szkoleń prawnych

Prawa konsumentów i przedsiębiorców

RĘKOJMIA I GWARANCJA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU WAD RZECZY SPRZEDANEJ W RAMACH TZW. SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ I PROFESJONALNEJ.

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z regulacją prawną rękojmi i gwarancji w szczególności w ujęciu profesjonalnym na gruncie kodeksu cywilnego i ustaw konsumenckich.

Informacje o szkoleniu

Szczegóły

Ilość godzin: 6

Liczba uczestników: 5-8

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 144

Cena: 2000 zł netto

Grupa docelowa

Przedstawiciele i pracownicy podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem, firm usługowych i produkcyjnych, którzy w ramach swojej pracy stykają się z roszczeniami i żądaniami klientów zgłaszanymi na podstawie rękojmi i gwarancji.

Zakres tematyczny szkolenia

Rękojmia w relacjach z konsumentem i profesjonalistą oraz gwarancja.

Tematyka szkolenia:

Zasady ogólne
Wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej. | Wada znana kupującemu, wada widoczna, a wada ukryta – rozkład ciężaru dowodu. | Nieprzydatność rzeczy. | Niekompletność rzeczy. | Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne. | Modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron.

Rękojmia konsumencka
Zakres uprawnień konsumenta (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny). | Koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu).

Rękojmia w obrocie profesjonalnym
Przybliżenie pojęcia wady fizycznej i jej wpływu na obrót profesjonalny. | Akty staranności kupującego profesjonalisty. | Uprawnienia kupującego profesjonalisty. | Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne. | Koszty obsługi procesu reklamacyjnego. | Modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron.

Gwarancja
Wzajemna relacja uprawnień z gwarancji i rękojmi. | Dokument gwarancyjny| Obowiązki gwaranta i przesłanki jego odpowiedzialności. | Uprawnienia kupującego. | Zasady poprawnego formułowania warunków gwarancji z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ochrony interesów.

Optymalizacja procesu reklamacyjnego
Optymalizacja procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem ochrony interesów sprzedawcy. | Uprawnienia sprzedawcy w przypadku uwzględnienia roszczeń kupującego – roszczenie regresowe.

Ramowy program szkolenia

LP Przedmiot / Temat zajęć

Data

realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin
1

·         RODO a nowe obowiązki w zakresie rekrutacji pracowników.

·         Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w świetle RODO.

·         Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników i współpracowników.

·         Omówienie dokumentacji (ewidencji i rejestrów), jakie należy wdrożyć w ramach dostosowania praktyk podmiotu do RODO.

·         Zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych – kiedy jest wymagana?

2019-05-06 09:00 11:00 2:00
2 Przerwa kawowa 2019-05-06 11:30 11:45 0:15
3

·         Nowe zasady w zakresie wprowadzania różne formy monitoringu u pracodawcy.

·         Omówienie zmian w kodeksie pracy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku.

·         Telepraca i praca w szczególnym systemie czasu pracy – omówienie nowych obowiązków pracodawcy.

·         Wniosek pracownika o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy.

·         Zasady wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2019-05-06 11:45 13:15 2:00

 

Dofinansowanie szkoleń - do 80%

Nasze szkolenia prawne mogą być finansowane z dotacji unijnych, mamy odpowiednie uprawnienia i niezbędny certyfikat. Pomagamy szybko i sprawnie załatwić niezbędne formalności. 

Prowadzący szkolenie

KATARZYNA TURCZA

KATARZYNA TURCZA

Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny

SPECJALIZACJA

KONTRAKTY HANDLOWE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE | PRAWO OCHRONY KONSUMENTA | ODSZKODOWANIA

BIOGRAFIA

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk. W toku swojej praktyki zawodowej brała udział w wielu złożonych projektach mających za przedmiot opracowanie strategii prawno – biznesowej sprzedaży różnych produktów dla klientów profesjonalnych, w tym e – commerce. Tworzyła złożoną dokumentację handlową, ukierunkowaną na ochronę praw przedsiębiorców tak polskich jak i zagranicznych, odpowiadającą przy tym standardom konsumenckim.

Poza doświadczeniem w projektowaniu, badaniu (Due diligence) oraz opiniowaniu kontraktów handlowych, w tym między innymi w branży motoryzacyjnej, spożywczej oraz HORECA, posiada praktykę w zaawansowanych sposobach dochodzenia należności, w tym obejmujących wielopoziomowe Actio Pauliana, na wszystkich etapach procesu cywilnego.

Studiowała na kierunku prawo francuskie i europejskie w ramach programu realizowanego przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Tours, uzyskując dyplom magistra prawa europejskiego (juriste europeen) na poziomie Master 2. Biegle posługuje się językiem francuskim (certyfikat DALF i C1) oraz angielskim.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Opracowanie strategii prawno – biznesowej dla partnerskiego e-commerce w branży HORECA.

Zaprojektowanie i wdrożenie dokumentacji handlowej w spółce akcyjnej działającej w branży motoryzacyjnej, z uwzględnieniem szczególnej ochrony praw konsumenta.

Badanie i opiniowanie kontraktów handlowych w toku złożonego due diligence, w procesie przedtransakcyjnym spółek akcyjnych.

Przedprocesowe postępowanie przed organami UOKIK oraz KNF.

Pozytywny wynik postępowania cywilnego, zakończonego w II instancji, w ramach złożonej, wielopoziomowej Actio Pauliana.

Przeprowadzanie postępowań upadłościowych konsumentów jako wyznaczony syndyk.

Obsługa przedsiębiorców zagranicznych (j. francuski).

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Prawo

♣ Absolwentka studiów podyplomowych z prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

♣ Absolwentka studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

♣ Absolwentka podyplomowego magisterium prawa europejskiego – Master 2 (tytuł: Juriste européen) w współpracy z Université de Tours

♣ Absolwentka Diplome Universitaire (DU) z prawa francuskiego w ramach programu SPF we współpracy z Université de Tours

♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001

♣ Licencjonowany Syndyk

♣ Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski; Język francuski (certyfikat DALF i C1)

Materiały dydaktyczne

 • Autorskie materiały szkoleniowe.
 • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis).
 • Książka.
 • Każdy z uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową -10% zniżki na kolejne szkolenie otwarte organizowane przez Kancelarię.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający jego ukończenie.

W ramach szkolenia każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty.

Efekty kształcenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę o ostatnich nowelizacjach kodeksu pracy i ustaw powiązanych.
 • Uczestnik posiada wiedzę o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz o Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Uczestnik posiada wiedzę kiedy wymagana jest zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat wymogów prawnych stawianych przez RODO w zakresie stosowania monitoringu w przedsiębiorstwie.

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi zdobytą wiedze zastosować w praktycznym ujęciu.
 • Uczestnik potrafi sporządzać dokumentację zgodną z RODO w tym Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników i współpracowników.
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić procedurę wypowiedzenia umowy o pracę oraz rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia w zgodzie z RODO.
 • Uczestnik potrafi spełniać obowiązek informacyjny w zakresie rekrutacji pracowników.

Kompetencje

 • Uczestnik ma świadomość tego, że ciągle powinien się doszkalać – podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Uczestnik jest świadomy tego, że prawo zmienia się bardzo szybko i aby pozostać na bieżąco, powinien interesować się tym co, robi – czytać blogi branżowe, śledzić zmiany, jakie zachodzą prawie krajowym i europejskim.

Q&A

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.