Oferta szkoleń prawnych

Ochrona danych osobowych

RODO W OŚWIACIE – JAK ZABEZPIECZYĆ DANE OSOBOWE W PLACÓWKACH I INNYCH INSTYTUCJACH EDUKACYJNYCH.

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom działań i procedur zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnego typu. W szczególności, szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązków administratorów danych osobowych, zakresu odpowiedzialności dyrektorów/kierowników placówek oraz jej pracowników, jak również środków techniczne i organizacyjne, jakie warto uwzględnić w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Informacje o szkoleniu

Szczegóły

Ilość godzin: 8

Liczba uczestników: 5-8

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 144

Cena: 1500 zł netto

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do kierowników i pracowników jednostek edukacyjnych oraz IOD, którzy chcą zapoznać się ze specyfiką wdrożenia polityk i zasad dotyczących ochrony danych osobowych w w/w placówkach.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą poznać aktualny stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście praw pracowniczych i prawa pracy. Warsztaty przygotowane zostały przez radców prawnych specjalizujących się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych. Zakładają one aktywny kontakt z uczestnikami poprzez m.in. omówienie zmian w przepisach na podstawie case studies.

Tematyka szkolenia:

 • Administrator danych osobowych a IOD;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – aktywa;
 • Adekwatność środków organizacyjno-technicznych;
 • Bezpieczeństwo danych osobowych – zabezpieczenia fizyczne i techniczne;
 • Dokumentacja RODO w placówce oświatowej;
 • Edukacja w zakresie RODO;
 • Narzędzia pomiaru efektywności wprowadzonych działań;
 • Gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych
 • IOD i ASI;
 • Klasyfikacja danych, użytkowników i zabezpieczeń;
 • Monitorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Naruszenie bezpieczeństwa informacji;
 • Procesy przetwarzania danych;
 • Rejestry i ewidencje.

Ramowy program szkolenia

 
LP Przedmiot / Temat zajęć

Data

realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin
1

RODO – wprowadzenie do podstawowej terminologii. Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich praktycznego zastosowania.

Omówienie dokumentacji (ewidencji i rejestrów), jakie należy wdrożyć w ramach dostosowania praktyk podmiotu do RODO.

Rola administratora danych osobowych jednostki edukacyjnej. Obowiązki pracowników i współpracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Kontrola efektywności działań wdrożeniowych.

09:00 11:30 2:30
2 Przerwa kawowa 11:30 11:45 0:15
3

GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe – omówienie rodzajów zabezpieczeń fizycznych i informatycznych.
 • Inwentaryzacja aktywów.
 • Sposoby audytowania pomieszczeń pracowniczych.
 • Współpraca z IOD.
 • Warunki współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
11:45 13:45 2:00
4 Przerwa obiadowa 13:45 14:15 0:30
5
 • Klasyfikacja danych, użytkowników i zabezpieczeń.
 • Wdrażanie polityk i procedur w organizacji:
 • postępowanie z dokumentacją;
 • zarządzanie kluczami i dostępami;
 • utylizacja/niszczenie danych osobowych;
 • zasady korzystania ze sprzętu służbowego wewnątrz i poza organizacją.
 • Monitorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Incydenty bezpieczeństwa. Zasady reagowania na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
14:15 16:45 2:30

 

 

Dofinansowanie szkoleń - do 80%

Nasze szkolenia prawne mogą być finansowane z dotacji unijnych, mamy odpowiednie uprawnienia i niezbędny certyfikat. Pomagamy szybko i sprawnie załatwić niezbędne formalności. 

Prowadzący szkolenie

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

SPECJALIZACJA

UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWE

BIOGRAFIA

Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Prowadzenie warsztatów dot. zasad wdrażania oraz audytowania podmiotów pod kątem zgodności ich działań i praktyk z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz dużych podmiotów gospodarczych w tym Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Przeprowadzenie licznych audytów poprawności działań przedsiębiorstw odnośnie do wymogów RODO.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w spółkach.

Przeprowadzanie badań due diligence na potrzeby obrotu wierzytelnościami spółek kapitałowych.

Obsługa grup kapitałowych w szczególności pod kątem prawidłowości przepływu usług wzajemnych świadczonych między spółkami.

Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).

Aktywna obsługa klientów zagranicznych w j. angielskim.

Prowadzenie autorskich kursów z obszaru Legal English dla sędziów i prokuratorów.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek prawo

♣ Absolwentka Katedry Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek anglistyka

♣ Ukończony kurs: „Praktyczne aspekty RODO: tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO”

♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001

♣ Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów – 2-dniowe warsztaty praktyczne

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)

Materiały dydaktyczne

 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis)
 • Dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Każdy z uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową -10% zniżki na kolejne szkolenie otwarte organizowane przez Kancelarię
 • Każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty, stolika kawowego z poczęstunkiem oraz ciepły posiłek podczas przerwy obiadowej.

Każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty, stolika kawowego z poczęstunkiem oraz ciepły posiłek podczas przerwy obiadowej.

Efekty kształcenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz o Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Uczestnik posiada wiedzę w zakresie podstawowych środków organizacyjnych i technicznych, jakie należy zastosować w jednostce edukacyjnej w celu dostosowania jej praktyk i polityk do wymogów RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Uczestnik posiada wiedzę odnośnie do praktycznego zastosowania w/w przepisów w jednostce oświaty, w tym w szczególności w zakresie jego praw i obowiązków.
 • Uczestnik posiada wiedzę w zakresie dokumentacji, rejestrów i ewidencji, jakie powinien wprowadzić w jednostce edukacyjnej.
 • Uczestnik posiada wiedzę odnośnie do tego, czym są naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz w jaki sposób należy z nimi postępować.

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi zdobytą wiedzę zastosować w praktycznym ujęciu.
 • Uczestnik potrafi wskazać brakujące środki techniczne i organizacyjne, jakie należy wdrożyć w jednostce edukacyjnej.
 • Uczestnik potrafi zaprowadzić dokumentację, ewidencje oraz rejestry w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 • Uczestnik potrafi posługiwać się narzędziami pomiaru efektywności wprowadzonych działań.
 • Uczestnik potrafi zidentyfikować procesy przetwarzania danych osobowych w jednostce edukacyjnej.

Kompetencje

 • Uczestnik ma świadomość tego, że ciągle powinien się doszkalać – podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Uczestnik jest świadomy tego, że prawo zmienia się bardzo szybko i aby pozostać na bieżąco, powinien interesować się tym co, robi – czytać blogi branżowe, śledzić zmiany, jakie zachodzą prawie krajowym i europejskim.

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.