Oferta szkoleń prawnych

Prawo budowlane

WYBRANE PRAKTYCZNE PROBLEMY W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM NA GRUNCIE USTAWY

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów prawa budowlanego (zarówno w kontekście uwarunkowań materialno-prawnych, jak i proceduralnych) oraz wzajemnego wpływu uwarunkowań wynikających z regulacji administracyjnoprawnych oraz cywilnoprawnych.

Informacje o szkoleniu

Szczegóły

Ilość godzin: 6

Liczba uczestników: 5-8

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 144

Cena: 1500 zł netto

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest w szczególności do kierowników i pracowników podmiotów zajmujących się branżą budowlaną, deweloperską, inwestycyjną oraz wszelkich innych branż mających na co dzień do czynienia z prawem budowlanym.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą poznać aktualny stan prawny w zakresie prawa budowlanego oraz jego projektowane zmiany. W toku szkolenia przedstawione i omówione zostanie najnowsze orzecznictwo, a także, najważniejsze poglądy doktryny związane z tematyką szkolenia. Szkolenie będzie kładło nacisk na praktyczne aspekty prawa budowlanego. Poruszona zostanie również kwestia przenikania się uwarunkowań administracyjno-prawnych oraz cywilno-prawnych oraz jego możliwe skutki.

Tematyka szkolenia:

 • Przedmiot regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, przepisy ogólne.
 • Najważniejsze definicje na gruncie prawa budowlanego.
 • Roboty budowlane w rozumieniu pb oraz kc. Umowna regulacja procesu budowlanego.
 • Obowiązki uczestników procesu budowlanego.
 • Rodzaje zgód budowlanych. Zmiany w zakresie zgłoszenia (uregulowanie w Kodeksie postępowania administracyjnego „milczącego załatwienia sprawy”).
 • Istotne, nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, a budowa zupełnie nowego obiektu.
 • Przedmiot i zakres postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę – zagadnienia proceduralne. Przesłanki uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Zasady KPA, a postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę.
 • Legalizacja samowoli budowlanych
 • Rodzaje odpowiedzialności na gruncie prawa budowlanego oraz innych ustaw w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi
 • Projektowane zmiany w ustawie – Prawo budowlane

Ramowy program szkolenia

LP Przedmiot / Temat zajęć

Data

realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin
1
 • Przedmiot regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, przepisy ogólne
 • Najważniejsze definicje na gruncie prawa budowlanego (m.in. obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, urządzenie budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obszar oddziaływania obiektu)
 • Roboty budowlane w rozumieniu pb oraz kc. Umowna regulacja procesu budowlanego
 • Obowiązki uczestników procesu budowlanego na gruncie pb
09:00 10:00 1:00
Przerwa kawowa 10:00 10:15 0:15
2
 • Rodzaje zgód budowlanych. Zmiany w zakresie zgłoszenia (uregulowanie w Kodeksie postępowania administracyjnego „milczącego załatwienia sprawy”)
 • Istotne, nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, a budowa zupełnie nowego obiektu budowlanego
 • Przedmiot i zakres postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę – zagadnienia proceduralne.
 • Przesłanki uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Co należy niezbędnie załączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.
 • Wpływ uzyskanych wcześniej decyzji na możliwość uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy), a pozwolenie na budowę
 • Zasady KPA, a postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę 
10:15 12:00 1:45
Przerwa kawowa 12:00 12:15 0:15
3
 • Rodzaje i legalizacja samowoli budowlanych
 • Rodzaje odpowiedzialności na gruncie prawa budowlanego oraz innych ustaw w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi
 • Projektowane zmiany w ustawie – Prawo budowlane
12:15 13:15 1:00

 

 

Dofinansowanie szkoleń - do 80%

Nasze szkolenia prawne mogą być finansowane z dotacji unijnych, mamy odpowiednie uprawnienia i niezbędny certyfikat. Pomagamy szybko i sprawnie załatwić niezbędne formalności. 

Prowadzący szkolenie

Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

Radca prawny

SPECJALIZACJA

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY | PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE | PRAWO ADMINISTRACYJNE | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO CYWILNE

BIOGRAFIA

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jego głównym obszarem zainteresowań jest problematyka związana z procesem inwestycyjno-budowlanym, zarówno w aspekcie administracyjno-prawnym, jak i cywilno-prawnym. Reprezentował jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne w toku postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych, w szczególności związanych z nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych poznańskich kancelariach prawnych, świadczących usługi prawne licznym podmiotom z branży deweloperskiej, budowlanej oraz jednostkom samorządu terytorialnego oraz w jednej z największych w Polsce spółce prawa handlowego, w której zajmował się regulacją stanów prawnych oraz obrotem nieruchomościami.

Trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami, współpracujący m.in. z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych, Akademią „Wspólnoty” oraz prywatnymi firmami szkoleniowymi.

Prelegent na licznych konferencjach, w ostatnim czasie m.in. na X Europejskim Kongresie Gospodarczym 2018 w Katowicach oraz na organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Miasto Gdynia Kongresie Perły Samorządu 2019 w Gdyni.

Autor artykułów w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Zakończone sukcesem reprezentowanie stron w toku postępowań o pozwolenie na budowę, ustalenie warunków zabudowy, wydanie decyzji środowiskowych.

Reprezentowanie wiodących na polskim rynku klientów z branży reklamy zewnętrznej w sprawach związanych z zaskarżeniem uchwał reklamowych.

Zakończone sukcesem reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w toku sprawy. Stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej obejmującej nieruchomości położone w centrum jednego z największych miast Polski.

Wsparcie prawne w toku negocjacji różnego rodzaju umów i porozumień.

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo

♣ Ukończona aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Materiały dydaktyczne

 • Autorskie materiały szkoleniowe.
 • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis).
 • Książka.
 • Każdy z uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową -10% zniżki na kolejne szkolenie otwarte organizowane przez Kancelarię.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający jego ukończenie.

W ramach szkolenia każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty.

Efekty kształcenia

Wiedza

• Uczestnik posiada wiedzę na temat przedmiotu regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.
• Uczestnik zna podstawowe definicje z pb oraz potrafi wskazać na różnice wynikające z kc.
• Uczestnik zna podstawowe obowiązki uczestników procesu budowlanego.
• Uczestnik potrafi wskazać na rodzaje zgód budowlanych ich prawne aspekty.
• Uczestnik potrafi rozpoznać ewentualne wątpliwości związane z istotnym lub nieistotnym odstępstwem od projektu budowlanego oraz sytuację, w której następuje budowa zupełnie nowego obiektu budowlanego.
• Uczestnik potrafi wskazać na zakres i przedmiot postępowania o pozwolenie na budowę, a także, przesłanki jego uzyskania.
• Uczestnik zna wpływ zasad KPA na postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę.
• Uczestnik posiada wiedzę dotycząca legalizacji samowoli budowlanych, rodzajów odpowiedzialności w związku z samowolnie przeprowadzonymi robotami budowlanymi.
• Uczestnik zna w niezbędnym zakresie projektowane zmiany Prawa budowlanego.
• Uczestnik posiada wiedzę na temat aktualnego orzecznictwa sądowego mogącego mieć znaczenie w kontekście Prawa budowlanego.

Umiejętności

• Uczestnik potrafi zdobytą wiedzę zastosować w praktycznym ujęciu, w szczególności, poprzez podejmowanie działań w toku postępowania o pozwolenie na budowę.
• Uczestnik potrafi zwracać uwagę na najważniejsze okoliczności mogące mieć znaczenie prawne na gruncie Prawa budowlanego.
• Uczestnik potrafi ocenić ryzyko podjęcia określonych działań w toku postępowania o pozwolenie na budowę.

Kompetencje

• Uczestnik ma świadomość tego, że ciągle powinien się doszkalać – podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
• Uczestnik jest świadomy tego, że prawo zmienia się bardzo szybko i aby pozostać na bieżąco, powinien interesować się tym co, robi – czytać blogi branżowe, śledzić zmiany, jakie zachodzą w prawie.

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebiowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.