AUDYT PRZYGOTOWUJĄCY DO CERTYFIKACJI

Supply Chain Security

Supply Chain Security (SCS) Audit

Audyt bezpieczeństwa łańcucha dostaw to proces oceny i analizy bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw organizacji. Celem audytu jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, ryzyka oraz słabych punktów w łańcuchu dostaw, które mogą prowadzić do utraty danych, kradzieży, uszkodzenia towarów lub innych incydentów mogących wpłynąć negatywnie na działalność firmy.

Supply Chain Security jest kluczowy dla współpracy z amerykańskimi kontrahentami ze względu na wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony danych, które są wymagane przez amerykańskie firmy. Posiadanie solidnych procedur bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw jest niezbędne, aby spełnić oczekiwania i wymagania amerykańskich partnerów biznesowych oraz zabezpieczyć się przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem, kradzieżą danych czy innymi incydentami.

Posiadanie certyfikatu SCS może być zatem istotnym atutem konkurencyjnym dla firm działających w tych sektorach.

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa łańcucha dostaw pozwoli firmie na udokumentowanie i potwierdzenie swojej gotowości do współpracy z zagranicznymi kontrahentami, co może przyczynić się do budowania zaufania i umocnienia relacji biznesowych. Dzięki temu firma może zwiększyć swoje szanse na sukces na rynku międzynarodowym oraz zapewnić bezpieczeństwo swoich danych i towarów w procesie dostaw.

ETAP i

Przeprowadzenie audytu

Zespół naszych ekspertów przeprowadzi kompleksowy audyt w celu oceny i zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń oraz słabych punktów w Państwa łańcuchu dostaw. Nasze usługi obejmują analizę procesów logistycznych, ocenę zabezpieczeń fizycznych, ocenę systemów informatycznych oraz identyfikację ryzyka związanego z dostawcami i partnerami biznesowymi.

ETAP II

Raport i rekomendacje

Po przeprowadzeniu audytu dostarczymy szczegółowy raport zawierający rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz wskazówki dotyczące implementacji sugerowanych rozwiązań. Naszym celem jest zapewnienie Państwu spokoju i pewności, że Państwa łańcuch dostaw jest odpowiednio zabezpieczony przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zapraszamy do skorzystania z usług audytu TURCZA.edu.pl Sp. z o.o. dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw – po naszym audycie uzyskanie certyfikatu będzie tylko formalnością!