Nowe szkolenia dla branży nieruchomościowej

Aktualności Nowe szkolenia dla branży nieruchomościowej Nowość w ofercie szkoleń kierowanych do rynku nieruchomościowego: “KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM – PRAKTYCZNE ASPEKTY Z PUNKTU WIDZENIA STRON POSTĘPOWANIA”....