SPECJALIZACJA
PRAWO GOSPODARCZE | KONTRAKTY HANDLOWE | TRANSAKCJE | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | SPORY CYWILNE | PRAWO ROLNE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE
BIOGRAFIA
Doświadczenia zawodowe nabywał pracując w kancelariach radcowskich oraz w dziale prawnym spółki notowanej na warszawskiej GPW. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa również aktywnie jako przedsiębiorca pełniąc funkcję m.in. prezesa zarządu spółki inwestycyjnej.W toku swojej pracy zawodowej świadczył obsługę prawną przy realizacji międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Prowadzi obsługę spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami. Uczestniczył w licznych kursach językowych oraz szkoleniach z zakresu Legal English. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Amerykańskiego (The Catholic University of America Columbus School of Law), Kurs Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych – sekcja języka angielskiego oraz zdobył certyfikaty: FCE, CAE. Ponadto stale doskonali swoje umiejętności językowe.

Ukończył studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe dla Ekspertów i Doradców Podatkowych prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa upadłościowego, aby następnie uzyskać licencję syndyka.

Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jest miłośnikiem literatury i kina, w szczególności w ich oryginalnych, anglojęzycznych wersjach.

Wolny czas poświęca ponadto podróżom i turystyce motocyklowej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

 • Transakcja zakupu sieci stacji paliw.
 • Transakcja zakupu dwóch salonów samochodowych dealera Mercedes-Benz.
 • Transakcja zbycia obiektu biurowego o powierzchni ponad 4.500 m2 PUU.
 • Transakcja zakupu fermy trzody chlewnej wraz z biogazownią.
 • Uczestnictwo w przeprowadzeniu postępowania naprawczego spółki notowanej na GPW.
 • Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).
 • Projekt inwestycyjny parku handlowego o powierzchni ponad 3.000 m2 wraz z komercjalizacją i sprzedażą.
 • Projekt inwestycyjny budowy salonu samochodowego (nabycie gruntu/obsługa prawna całej inwestycji).
 • Transgraniczne nabycie spółki z o.o. o wartości kilkunastu milionów złotych.
 • Proces inwestycji typu private equity w grupę spółek branży technologicznej.

WYKSZTAŁCENIE

 • ♣ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie-Wydział Prawa i Administracji – absolwent kierunku Prawo
 • ♣ The Catholic University of America Columbus School of Law/Uniwersytet Jagielloński – absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego
 • ♣ Nottingham Trent University/Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Executive Master of Business Administration (MBA)
 • ♣ Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – absolwent Studium Podyplomowego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
 • ♣ Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu-Wydział Prawa i Administracji – absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa upadłościowego
 • ♣ Uniwersytet Jagielloński-Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową – absolwent Kursu Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych (sekcja języka angielskiego)
 • ♣ Licencjonowany Syndyk
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (FCE, CAE)

PUBLIKACJE